Muvizu

2017.01.18.01R

สร้างภาพยนตร์อะนิเมชั่นด้วยเวลาอันสั้น

1.0

2

74.1k

ให้คะแนนแอป

Muvizu เป็นแอปพลิเคชั่นแก้ไขอะนิเมชั่น ที่จะให้คุณสร้างภาพยนตร์อะนิเมชั่นของคุณเองได้

บ่อยครั้งเวลาที่คุณใช้งานโปรแกรมประเภทนี้คุณจะต้องอ่านคำแนะนำในการใช้ที่ซับซ้อนเพื่อให้คุ้นชินกับการใช้งาน จากนั้นจึงจะเริ่มใช้งานได้ แต่สำหรับ Muvizu แล้วคุณแค่ต้องทำตามขั้นตอนง่าย ๆ ในการสร้างภาพยนตร์ของตัวเอง

นอกจากนี้ Muvizu ยังมีวิดีโอที่จะสอนให้คุณใช้งานกระบวนการแก้ไขทั้งหมดได้ง่าย ๆ เลยทีเดียว

ใช่แล้ว Muvizu นี่แหละที่จะเป็นหนึ่งในบรรดาแอปพลิเคชั่นสร้างภาพยนตร์ที่ใช้งานง่ายที่สุด คุณจะมีวิดีโอของตัวเองได้โดยไม่ต้องประสบกับปัญหาเดิม ๆ ที่เคยพบเคยเจอในการสร้างและแก้ไขภาพยนตร์นั่นเอง

แม้ว่าโปรแกรมจะใช้งานง่ายมากก็ตาม เราก็ยังต้องแนะนำให้คุณดูวิดีโอช่วยสอนเพื่อให้คุณใช้งาน Muvizu ให้ได้มากประโยชน์ที่สุด

Uptodown X